INDEX
         PENGELASAN  HAIWAN 
 
Tujuan  Pengelasan
Pengelasan Haiwan Berdasarkan Sifat Fizikalnya
Pengelasan Haiwan Berdasarkan Ciri Tabiatnya
Pengelasan Haiwan Mengikut Sains
Pengayaan
Pemulihan
  Latihan  1
  Latihan  2
  Latihan  3
 Pengukuhan
 
Sains Tahun  4

Menyiasat Alam Kehidupan :
TAJUK : PENGELASAN HAIWAN
 
 

CARTA ALIRAN


Mengelaskan Hidupan
Sifat-sifat Fizikal
Ciri-ciri Haiwan

 
 
 


Alamat Laman Web