Pengayaan

                                                               ** Berbagai-bagai Hidupan **

                                                               **       Sifat Fizikal Haiwan      **
                                                             (i)  Sifat fizikal yang dapat dilihat :

                                                                ~ Berbulu ~ Bersisik ~ Bercangkerang ~
                                                                                                    ~ Berkepak ~ Berkaki~
 

                                                            (ii) Sifat fizikal yang tidak dapat dilihat :
                                                                 (a)  Haiwan tidak bertulang belakang
                                                                         ( Invertebrata )

                                                                 (b)  Haiwan bertulang belakang
                                                                         ( Vertebrata )
                                                                        ~ Ikan ~ Amfibia ~ Reptilia ~
                                                                                                       ~ Burung ~ Mamalia ~

                                                                                (iii) Ciri-ciri Haiwan
                                                                                            ~ Habitat ~       ~ Tabiat Makan ~
                                                                                                        ~ Cara Membiak ~
 
 
 

Berbagai- bagai Hidupan

                          1.  Semua benda dalam alam ini dapat dibahagikan kepada dua kumpulan,
                                 iaitu :
                                 a.)  Benda hidup - Contoh :  pokok kelapa, harimau, belalang.
                                 b.)  Benda bukan hidup - Contoh :  batu, buku, pasir.

                          2.  Semua benda hidup boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama,
                               iaitu :
                                 a.)  Haiwan - Contoh :  kucing, sotong, ikan.
                                 b.)  Tumbuhan - Contoh :  rumput, paku-pakis, pokok pisang.

                          3.  Benda hidup menjalani proses hidup seperti :
                                a.)  Memakan               e.)  Berkumuh
                                b.)  Bernafas                 f.)   Mengalami pertumbuhan
                                c.)  Membiak                g.)  Bergerak balas terhadap rangsangan
                                d.)  Bergerak
 

Sifat Fizikal Haiwan

                          1.  Terdapat pelbagai jenis haiwan di alam ini.  Kita boleh mengelaskan
                               haiwan mengikut sifat fizikalnya yang sama.

                                  2.  Sifat fizikal haiwan merujuk kepada sifat luaran  yang dapat dilihat
                               pada haiwan itu.

                          3.  Sifat fizikal haiwan termasuk :
                               a.)  Bahagian badan haiwan
                                     ~ Bersisik, bercangkerang, berkaki, berbulu, berkepak
                               b.)  Warna
                               c.)  Saiz

Berbulu


Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berbulu halis
anjing, lembu, arnab, beruang, dan sebagainya.
berbulu pelepah
angsa, ayam, itik, dan semua jenis burung.

                                                    anjing                        beruang                  arnab
Haiwan berbulu halus
 

                                                          Itik                       Ayam                      Burung
                                                                          Haiwan berbulu pelepah
 
 

Bersisik


Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
bersisik di seluruh badan
ikan, ular, biawak,dan sebagainya.
bersisik di kaki sahaja
angsa, ayam, itik, dan hampir semua jenis burung.

                                                   Ular                               Buaya                            Ikan
 
 

Bercangkerang


  1.  Ada sesetengah haiwan yang badannya ditutupi cangkerang. 
       Contoh haiwan yang mempunyai cangkerang adalah siput, 
       kerang, tiram, kura-kura, dan sebagainya. 

  2.  Cangkerang yang keras melindungi badan haiwan yang 
       lembut.

                                                     Kerang                              Penyu                      Siput babi
          Haiwan yang bercangkerang
 

Berkepak


  1.  Haiwan yang mempunyai kepak untuk membolehkannya 
       terbang. 

  2.  Haiwan yang berkepak ini ada yang berkepak dua ataupun 
       berkepak empat.

Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berkepak dua
ayam, kelawar, burung, lalat, dan sebagainya.
berkepak empat
kumbang,rama-rama, lipas, pepatung, dan sebagainya.

                                                 Kumbang                         Lipas                           Rama-rama
Haiwan yang berkepak
 
 

Berkaki


  1.  Haiwan yang berlainan mempunyai bilangan kaki yang 
       berbeza. 

  2.  Ada sesetengah haiwan yang tidak berkaki, misalnya ular, 
       kerang, siput, tiram, dan sebagainya.

Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berkaki dua
ayam, itik, angsa, dan sebagainya.
berkaki empat
kuda, singa, gajah, penyu, buaya, dan sebagainya.
berkaki enam
lipas, mentadak, semut, kumbang, dan sebagainya.
berkaki lapan
labah-labah, kala jengking, tungau, dan sebagainya.
berkaki banyak
lipan, udang, ketam, dan sebagainya.

                                          Labah-labah                       Udang                                  Gajah
Haiwan yang berkaki
 

                                                     Ular                                  Siput babi                     Kerang
Haiwan yang tidak berkaki


                      4.  Pada amnya, haiwan dikelaskan kepada dua kumpulan utama,
                          iaitu  :
                          a.)  Haiwan tidak bertulang belakang (invertebrata)
                          b.)  Haiwan bertulang belakang (vertebrata)

                    5. Kebanyakan haiwan dalam alam ini terdiri daripada haiwan tidak
                         tidak bertulang belakang.
 

Haiwan Tidak Berulang Belakang
Sifat Fizikal
Udang, siput babi, ketam, kura-kura
Bercangkerang
Rama-rama, lipas, nyamuk
Berkepak dan berkaki enam
Pacat, cacing tanah, ubur-ubur
Berkulit licin, lembap, dan lembut
Labah-labah, lipan, kala jengking
Berkaki lebih daripada enam

                   6.  Haiwan bertulang belakang pula boleh dibahagikan kepada lima kelas
                    mengikut sifat fizikal dan cirinya, iaitu :
                    a.)  Ikan                        e.)  Burung
                    b.)  Amfibia                    f.)  Mamalia
                    c.)  Reptilia
 

Haiwan Bertulang Belakang
Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
Ikan
 * Badannya diliputi 
    oleh sisik berlendir 
 * Bersirip

Ikan emas
Amfibia
 * Kulitnya licin dan 
    lembap
 * Mempunyai dua 
    pasang kaki 
 * Kaki belakang 
    berotot kuat 
 * Mempunyai selaput 
    renang pada kaki 

Katak
Reptilia 
 * Kulitnya kering dan 
    bersisik keras 
 * Mempunyai dua 
    pasang kaki 
    (kecuali ular yang 
      tidak berkaki)

Ular
Burung
 * Badannya diliputi 
    oleh bulu pelepah 
 * Kakinya bersisik 
 * Berkepak 
 * Mempunyai 
    sepasang kaki 
 * Berparuh

Itik
Mamalia
 * Badannya diliputi 
    oleh bulu atau rambut 
 * Mempunyai cuping 
    telinga, kelenjar peluh 
    dan kelenjar susu 
    pada haiwan betina

Monyet

 

                        Ciri-ciri Haiwan

                           Ciri haiwan juga boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan.
                           Antara ciri tersebut ialah tempat hidup haiwan (habitat), tabiat makan,
                           dan cara pembiakannya.

Habitat
                          1.  Habitat adalah tempat tinggal bagi hidupan.

                          2.  Ada haiwan yang hidup di dalam air sahaja dan ada haiwan yang
                               boleh hidup di darat sahaja.

                          3.  Ada pula haiwan lain yang boleh hidup di kedua-dua tempat, iaitu
                              di darat dan di dalam air.
 

Ciri-ciri
Contoh Haiwan
  hidup di dalam air sahaja   sotong, tiram, kerang, ampai-ampai, 
  dan semua jenis ikan.
  hidup di darat sahaja   kucing, tenggiling, rama-rama, tupai, 
  burung, dan sebagainya.
  hidup di darat dan di dalam air   katak, penyu, buaya, memerang, 
  anjing laut, dan sebagainya.

                                                    Sotong                          Kuda laut                       Ikan
                                                                        Haiwan yang hidup di dalam air
 
 

                                               Kucing                        Biawak                      Harimau Bintang
                                                                          Haiwan yang hidup di darat
 
 

                                                                 Anjing Laut                           Penyu
                                                           Haiwan yang jidup di darat dan di dalam air
 
 

Tabiat Makan
                      1.  Kebanyakan haiwan dapat dikelaskan kepada tiga kumpulan utama
                            mengikut tabiat makannya, iaitu :
                              a.)  Haiwan herbivor
                              b.)  Haiwan karnivor
                              c.)  Haiwan omnivor

Ciri-ciri
Contoh Haiwan
 haiwan yang makan tumbuhan sahaja 
 (herbivor)
  arnab, zirafah, kambing, belalang, 
  siput babi, tupai dan sebagainya.
 haiwan yang makan haiwan lain 
 (kainivor)
  harimau, katak, tenggiling, buaya, 
  ular, labah-labah, dan sebagainya.
 haiwan yang makan tumbuhan dan 
 haiwan lain (omnivor)
  ayam, itik, kucing, lipas, tikus, dan 
  sebagainya.

                                              Tupai                     Belalang                                     Biri-biri
                                                                        Haiwan yang makan tumbuhan sahaja
 
 


                                             Harimau                                      Ular                             Singa
Haiwan yang makan haiwan lain
 
 

                                                       Tikus                           Ayam                       Beruang
                                                          Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain
 
 

Cara Membiak
                 1.  Sesetengah haiwan membiak dengan cara bertelur dan ada pula
                      yang melahirkan anak.

Ciri-ciri
Contoh Haiwan
  membiak secara bertelur   ayam, buaya, burung, katak, ikan, 
  lipas, ketam, cacing dan sebagainya. 
  membiak secara  melahirkan anak   kelawar, kucing, kuda, tikus, anjing, 
  ikan lumba-lumba dan sebagainya.

 

                                                      Ikan                            Katak                                Penyu
                                                                               Haiwan yang bertelur
 
 


                                         Kuda                                        Harimau                                     Lembu
                                                                           Haiwan yang melahirkan anak
 
 

Sila menjawab Latihan 1 
Sila menjawab Latihan 2
Sila menjawab Latihan 3
Sila menjawab Latihan Pengukuhan