Pemulihan
Kepelbagaian Hidupan : Pengelasan Haiwan 
 


  1.1  Kepelbagaian Hidupan

  1.2  Sifat Fizikal Haiwan
         Sifat fizikal yang dapat dilihat :
                     (a)  Berbulu
                               (b)  Bersisik
                               (c)  Berkepak
                               (d)  Berbulu Pelepah
                               (e)  Bercangkerang 
                               (f )  Berkaki

       Sifat fizikal yang tidak boleh dilihat :
       (a) Bertulang Belakang (Vertebrata)

                     *kan* Amfibia * Reptilia * 
                            * Burung * Mamalia *

           (b)  Tidak Bertulang Belakang (Invertebrata)

                      * Jenis Siput, Kerang, Sotong *
                                * Jenis Labah-labah *
                                   * Jenis Serangga *
                                     * Jenis Halipan *

  1.3  Ciri-ciri Haiwan
       (a)   Cara Membiak
                    * Haiwan Yang Bertelur *
                    * Haiwan Yang Beranak *

            (b)  Habitat / Tempat Tinggal
                  * Haiwan Yang Hidup Di Darat *
                  * Haiwan Yang Hidup Di Dalam Air *
                  * Haiwan Yang Hidup Di Darat Dan Di Air *

            (c)   Jenis Makanan
                                   * Makan Tumbuhan *
                                             ( Herbivor )
                                   * Makan Haiwan Lain * 
                                             ( Karnivor )
                   * Makan Tumbuhan Dan Haiwan Lain * 
                               ( Omnivor )

  1.4  Latihan

 

           1.1 Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam

                 1.  Benda-benda dalam alam boleh dikumpulkan kepada dua kumpulan
                        utama, iaitu benda hidup dan bukan benda hidup.

   Contoh Benda Hidup

                                 Kuda                             Gajah                        Pokok
 

                                                       Contoh Bukan Benda Hidup

                                   Bola                      Kasut                     Motosikal
 

                    2.  Semua benda hidup mempunyai ciri-ciri istimewa seperti yang berikut :
                         a.)  memerlukan makanan;        e.)  berkumuh;
                         b.)  membiak;                             f.)   bertumbuh;
                         c.)  bergerak;                           g.)  bergerak balas terhadap
                         d.)  bernafas;                                   rangsangan.

                   3.  Benda-benda hidup boleh dikelaskan kepada haiwan dan tumbuhan.

                  4.  Benda-benda bukan hidup juga berfaedah kepada benda hidup.
                        Haiwan dan tumbuhan misalnya, tidak boleh hidup tanpa air dan udara.
 

           1.2 Sifat Fizikal Haiwan

                 1.  Haiwan yang mempunyai sifat fizikal yang sama boleh dikumpulkan ke
                      dalam satu kumpulan yang sama.

                 2.  Haiwan mempunyai dua jenis sifat fizikal, iaitu :
                      a.)  sifat fizikal yang dapat dilihat
                        b.)  sifat fizikal yang tidak boleh dilihat dari luar

                   3.  Sifat fizikal yang dapat dilihat dipanggil juga sebagai bentuk atau
                        binaan luar.

                 4.  Sifat-sifat fizikal yang boleh dilihat pada haiwan ialah :
                      a.)  berbulu;                d.)  berbulu pelepah;
                        b.)  bersisik;               e.)  bercangkerang;
                        c.)  berkepak;             f.)   berkaki.

                      Haiwan yang berbulu
                      Haiwan yang fidup di kawasan sejuk seperti beruang mempunyai bulu untuk
                        melindungi dirinya daripada kesejukan.

                                                            Harimau Bintang                        Beruang
 

                      Haiwan yang bersisik
                      Sisik pada ikan dan buaya melindungi dirinya daripada kecederaan.

                                                                Ikan                                          Buaya
 

                      Haiwan yang berkepak
                        Haiwan yang berkepak biasanya boleh terbang kecuali ayam, burung unta,
                        dan penguin.

                                                 Lebah                           Rama-rama                         Burung
 

                      Haiwan yang berbulu pelepah
                        Semua jenis burung mempunyai bulu pelepah.

                                                                                    Burung-burung
 

                      Haiwan yang bercangkerang
                        Cangkerang yang keras melindungi badan haiwan yang lembut.

                                                              Siput Babi                                Kerang
 
 

                       Haiwan yang berkaki
                        Ada haiwan yang mempunyai dua kaki, empat kaki, enam kaki, lapan kaki,
                        dan berkaki banyak.  Sesetengah haiwan tidak mempunyai kaki.

                                                       Kanggaru                     Ayam                       Biri-biri

                                                 Semut                         Lipas                            Ulat Beluncas
 
 

                   5.  Sifat fizikal haiwan yang tidak boleh dilihat dari luar ialah tulang belakang.

                   6.  Ada haiwan yang bertulang belakang dan ada haiwan yang tidak bertulang
                        belakang.

Haiwan
I

Bertulang Belakang
Tidak Bertulang Belakang
   ikan, katak, burung, ular, 
  kambing
  belalang, cacing tanah, 
  ampai-ampai, ulat gonggok

 
Haiwan Bertulang Belakang

                      Haiwan yang bertulang belakang mudah dikenali apabila daging haiwan
                      tersebut dibuang.  Haiwan tersebut akan mempunyai rangka dalam yang
                        membentuk struktur asas bentuk luaran haiwan itu.

                        Haiwan yang bertulang belakang boleh dikumpulkan kepada lima kelas
                        utama seperti berikut :

      Haiwan Bertulang Belakang
I
Ikan
Amfibia
Reptilia
Burung
Mamalia
Haiwan Bertulang Belakang
Sifat-sifat Khasnya
Ikan

 * hidup di air
 * badan diliputi sisik berlendir
 * berdarah sejuk
Amfibia
 * hidup di darat dan di air 
 * kulit tipis lembab 
 * berdarah sejuk 
Reptilia

 * sesetengah hidup di air 
 * kulit bersisik kering 
 * berdarah sejuk 
Burung
 * hidup di darat 
 * badan diliputi bulu pelepah 
 * berdarah panas 
Mamalia

 * sebahagian besar hidup di 
    darat 
 * badan diliputi bulu halus 
    ( bulu roma ) 
 * berdarah panas 
Haiwan Tidak Bertulang Belakang

                      Haiwan yang tidak bertulang belakang boleh dikumpulkan kepada
                        beberapa kelas.

Haiwan Tidak Bertulang Belakang
Sifat-sifatnya
  Jenis siput, kerang, sotong
 * badan lembut 
 * selalu bercangkerang kecuali 
    sotong 
 * bersesunggut 
Jenis serangga
 * ada enam kaki 
 * ada 3 bahagian badan iaitu 
    kepala, toraks, dan abdomen 
 * ada kulit keras 
Jenis labah-labah
 * ada lapan kaki 
 * kaki beruas 
Jenis halipan
 * badan bersegmen 
 * kaki beruas 
 * berkaki banyak 
 * tinggal di tempat gelap 
 * bersesunggut 

            1.3  Ciri-ciri Haiwan

                    Haiwan juga boleh dikumpulkan mengikut ciri-ciri khas haiwan-haiwan tersebut,
                    iaitu :
                    a.)  cara membiak;
                    b.)  jenis makanan;
                    c.)  habitat atau tempat tinggal

Cara Membiak
                  Haiwan membiak dengan cara bertelur atau beranak.

Haiwan Yang Bertelur
               Ikan                   Katak                     Penyu

 
Haiwan Yang Beranak

                         Kuda                         Monyet                   Harimau

Habitat Haiwan
                    Habitat adalah tempat tinggal bagi hidupan.
                    Ada haiwan yang hidup di darat sahaja dan ada pula yang hidup di dalam
                  air sahaja.
                    Ada pula haiwan lain yang boleh hidup di kedua-dua tempat iaitu di darat
                    dan di dalam air.

Haiwan Yang Hidup Di Darat

 
                     Rusa                      Kerbau                            Anjing
Haiwan Yang Hidup Di Dalam Air

                 Ikan emas                     Ikan paus 
Haiwan Yang Hidup Di Darat Dan Di Air

                                     Kura-kura                         Katak

Jenis Makanan
                    Jenis-jenis makanan juga berbeza-beza bagi sesetengah haiwan.

Jenis Makanan
I
Makan Tumbuhan
( herbivor )
Makan Haiwan Lain
( karnivor )
Makan Tumbuhan Dan Haiwan Lain
( omnivor )
Haiwan Yang Makan Tumbuhan

                                   Arnab                           Ulat Beluncas
Haiwan Yang Makan Haiwan Lain

                                         Ular                              Harimau
Haiwan Yang Makan Tumbuhan Dan Daging
                                         Itik                            Kucing

 
 

Sila Menjawab Latihan 1 

Sila Menjawab Latihan 2
Sila Menjawab Latihan 3