Pengelasan  Haiwan  Mengikut  Sains 

HAIWAN
 
Vertebrata
(Bertulang Belakang)
Invertebrata
(Tanpa Tulang Belakang)
          * Mamalia
        *  Burung
        *  Reptilia
        *  Amfibia
        *  Ikan

                                      *  Ahli sains mengelaskan haiwan kepada dua kumpulan yang besar,
                                          iaitu haiwan bertulang belakangdan haiwan tanpa tulang belakang.

                                     *  Haiwan yang bertulang belakang disebut vertebrata.

                                     *  Haiwan tanpa tulang belakang disebut invertebrata.

                                     *  Vertebrata dikelaskan kepada lima kumpulan, iaitu
                                         ~  Mamalia      ~  Amfibia       ~  Burung      ~  Ikan      ~  Reptilia

                                     *  Setiap kumpulan vertebrata mempunyai ciri-ciri yang sama.

Mamalia

                                                                *  Badan dilitupi oleh bulu.

                                                                *  Mempunyai  cuping telinga.

                                                                *  Mempunyai kelenjar peluh.

                                                                *  Mamalia betina melahirkan dan menyusukan
                                                                    anak, kecuali mamalia yang sangat primitif.

                                                                *  Bernafas melalui peparu.

                                                                *  Berdarah panas (suhu badan tetap).

                                                     Manusia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan mamalia.
 

                                  Gajah                          Ikan paus                                Tikus                      Manusia
 
 

Burung

                                                            *  Badan dilitupi oleh bulu pelepah.

                                                            *  Mempunyai paruh dan dua kepak.

                                                            *  Mempunyai sisik pada kakinya.

                                                            *  Bertelur dan telurnya dilindungi oleh
                                                                cangkerang keras.

                                                            *  Bernafas melalui peparu.

                                                            *  Berdarah panas.

                                    Ayam                Burung merak               Burung hantu                Burung
 


Reptilia

                                                    *  Kulit bersisik kering.

                                                   *  Bernafas melalui peparu.

                                                   *  Biasanya bertelur dan telur bercangkerang keras.

                                                   *  Sesetengah reptilia mempunyai empat kaki dan
                                                       sesetengah tiada kaki.

                                                   *  Berdarah sejuk (suhu badan berubah mengikut
                                                       suhu persekitaran).

                                           Buaya                                      Ular                                        Penyu

Amfibia

                                                   *  Boleh hidup di darat dan di dalam air.

                                                   *  Mempunyai kulit yang lembap.

                                                   *  Bernafas melalui peparu dan kulit.

                                                   *  Bertelur di dalam air, telur tidak dilindungi
                                                       oleh cangkerang.

                                                   *  Anaknya yang disebut berudu hidup di
                                                       dalam air dan bernafas melalui insang.

                                                   *  Berdarah sejuk.
 Katak

Ikan

                                                            *  Hidup di dalam air.

                                                            *  Mempunyai sisik yang berlendir.

                                                            *  Mempunyai sirip untuk bergerak.

                                                            *  Bernafas melalui insang.

                                                            *  Membiak secara bertelur.

                                                            *  Berdarah sejuk.


Ikan-ikan