Pengelasan Haiwan Berdasarkan Sifat Fizikalnya
                                                 *  Haiwan dapat dikelaskan berdasarkan sifat fizikalnya.    *
                                                 *  Sifat fizikal bermaksud binaan luar atau struktur haiwan. *
                                                 *  Pengelasan haiwan mengikut beberapa sifat fizikal.         *
 
 


HAIWAN

   Berbulu                Berbulu Pelepah

* Sesetengah haiwai mempunyai suatu                         * Sesetengah haiwan mempunyai bulu
   litupan bulu pada badannya.                                         pelepah pada badannya.

* Bulu membantu haiwan mengekalkan                        * Bulu pelepah membantu haiwan
               haba di dalam badan.                                               mengekalkan haba di dalam badannya.

                             biri-biri                          arnab                            burung                          ayam

               Bersisik            Berkepak

* Sesetengah haiwan mempunyai badan                    * Terdapat haiwan yang mempunyai
   yang bersisik.                                                            kepak.

     * Sisik melindungi haiwan itu.                                    * Biasanya kepak membolehkan haiwan
                                                                                    itu terbang.

                       ikan emas                          buaya                             rama-rama                       burung


Bercangkerang         Berkaki
 

* Cangkerang ialah litupan luar yang keras.            * Kaki membantu haiwan itu bergerak.
 

                                                                                * Haiwan mungkin mempunyai dua kaki,
* Cangkerang melindungi haiwan itu.                            empat kaki, enam kaki, lapan kaki,
                                                                                    banyak kaki atau tiada kaki.

                     ketam                            kura-kura                                     gajah                            beluncas