Make your own free website on Tripod.com
Banner di atas tiada kena mengena dengan saya. Ia adalah dari syarikat yang memberi ruang web ini.
Lepak sungguh kat sini

 

Sejarah Internet

Sebelum Internet ada, ARPAnet (US Defense Advanced Research Projects Agency) atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi bila satu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu Internet digunakan oleh kalangan akademis (UCLA) untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu Pemerintah Amerika Serikat memberikan ijin ke arah komersial pada awal tahun 1990.


Ringkasan sejarah:
1960s
Computer scientists research techniques to connect systems on a shared network.
1969
ARPANET (DoD Advanced Research Project Agency) connects UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, and Stanford Research Institute.
1975
Management of the Internet is transferred to the U.S. Defense Communications Agency.
1979
USENET begins offering its worldwide broadcast conferencing system of newsgroups.
1981
BITNET (Because It's Time Network) begins offering e-mail and list servers for information distribution. CSNET (Computer Science Network) offers dial-up service for e-mail. People can now access the Internet using desktop co mputers.
1982
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) becomes the standard for network communications on ARPANET.
1983
MILNET and DDN (Defense Data Network) split off from ARPANET.
1984
The Domain Name Server (DNS) system is introduced.
1986
The Cleveland FreeNet starts operation.
1987
The National Science Foundation (NSF) signs a $14 million, five-year agreement with IBM, MCI, and the Michigan Educational Research Information Triad to manage the network.
1988
Robert Morris, Jr. releases a "worm" into the Internet. Many computers grind to a halt.
1990
CERN (the European Particle Physics Laboratory in Switzerland) develops the World Wide Web.
1991
NSF lifts the restrictions against commercial use of the Internet. DoDDS starts using CC:Mail.
1992
Congress establishes the National Research and Education Network (NREN) as a vision of a national network to serve the educational and research communities. NREN has not been funded.
1993
President Clinton becomes the first head of state to use the Internet for electronic messaging. His address is president@whitehouse.gov.
1994
Digital video and audio transmit over the Internet.
1995
The DoDDS schools in Okinawa establish Internet connections.

Mengenal Internet

Anda pasti ingin tahu bagaimana boleh mendapatkan Internet. Pasti juga mahu tahu apa yang patut dilakukan untuk menjadi sebahagian daripada komuniti Internet. Apa yang diperlukan ialah komputer (PC atau Macintosh), modem, perisian relekom, talian telefon dan penyedia perkhidmatan Internet.
Internet adalah dalam bentuk pengkomputan pelanggan/pelayan di mana komputer pelanggan boleh mencapai lebih daripada satu pelayan dan manakala pelayan boleh berkhidmat untuk lebih daripaa satu pelanggan. Setiap pengguna Internet adalah pelanggan dan sumber bahan Internet iaitu pelayan terletak di mana-mana sahaja di dunia.
Internet berasaskan kepada protokol rangkaian iaitu TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) dan setiap pembina Internet mesti mengikuti protokol ini untuk memudahkan capaian oleh para pengguna. TCP/IP terdiri daripada alamat numerik IP dan nama domain. Alamat IP terdiri daripada 4 set nombor yang dipisahkan oleh titik contohnya 124.199.4.88. Tetapi setelah pengguna Internet meningkat pengguna huruf adalah lebih berkesan dan mudah diingat.

Pertama
Komputer yang sesuai adalah sekurang-kurangnya Pentium 233 MMX tetapi Pentium IV ke atas adalah lebih baik. Jumlah memori atau RAM hendaklah sekurang-kurangnya 36MB dan cakera keras 2.1GB atau lebih.

Kedua
Modem adalah sebuah peranti yang digunakan untuk menukar isyarat analog kepada digitial dan sebaliknya. Contohnya isyarat dari komputer kepada talian telefon dan seterusnya. Keupayaan modem diukur dari segi kepantasan menghantar data dan ukuran yang digunakan adalah dalam bps atau bit per saat iaitu bilangan bit data ditukar dan dihantar. Biasanya keupayaan modem yang digunakan pada sebuah PC adalah di antara 9.6 kbps hingga 192 kbps. Harga modem pula adalah di antara RM100 hingga RM2000, bergantung kepada jenama dan keupayaannya. Dengan menggunakan modem yang lebih tinggi keupayaannya maka masa penggunaan Internet akan berkurangan dan bayaran caj penggunaan juga adalah rendah. Modem juga mempunyai keupayaan menerima atau menerima faksimili, menerima pesanan bersuara dan membetulkan ralat dokumen. Terdapat dua jenis modem iaitu dalaman dan luaran. Modem luaran akan dipasang pada bahagian belakang PC anda dan kelihatan seperti sebuah kotak, manakala modem dalaman pula sekeping kad modem yang dipasang di dalam komputer.

Ketiga
Perisian telekom digunakan untuk mengisytiharkan kehadiran pengguna dalam Internet. Perisian telekomunikasi ini untuk menyambungkan komputer kepada Internet dan contoh perisian ini ialah Trumpet Winsock. Jika anda menggunakan Windows 95/98 anda tidak perlu bimbang kerana perisian TCP/IP telah dimasukkan ke dalam perisian tersebut. Sebuah lagi perisian diperlukan ialah pelayar Web (web browser) untuk memudahkan pencarian, pemaparan dan memindah terima fail. Contohnya ialah Netscape Navigator, dan Internet Explorer.

Keempat
Talian telefon digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan bahan dari kawasan Internet. Jika ingin menggunakan Internet boleh menggunakan talian telefon yang sedia ada tetapi anda boleh mendapatkan talian telefon baru dari Telekom Malaysia.

Kelima
Untuk membolehkan anda menggunakan Internet, anda perlukan penyedia perkhidmatan Internet (ISP) yang membuka dan mengawal laluan Internet di Malaysia. Anda boleh memilih salah satu daripada tujuh ISP tempatan, antaranya ialah TMNet, Jaring dan Nasionet. Bayaran yang dikenakan adalah berpatutan dan ia bergantung kepada jumlah penggunaan laluan yang serta bayaran panggilan telefon tempatan.

Kandungan Internet
Setelah mengetahui mengenai Internet dan cara-cara untuk mendapatkannya, anda pasti ingin tahu apakah kandungan Internet. Saya rasa buat masa ini anda pasti tahu tentang kandungan Internet yang terbahagi kepada negatif dan positif. Anda boleh memanfaatkan Internet dengan mendapatkan bahan-bahan rujukan yang positif tetapi terpulanglah kepada anda untuk samada hendak pergi ke laman-laman Web yang negatif.

Fakta umum Internet
Secara umumnya dalam Internet terbahagi kepada 4 jenis applikasi :
1. mel elektronik - mel elektronik adalah satu applikasi asas dalam Internet bagi memudahkan para pengguna Intenet berhubung antara satu dengan yang lain
2. rangkaian pengetahuan - berkongsi maklumat dan membincangkan topik melalui Internet dan kumpulan akhbar Usenet.
3. applikasi capaian jauh - menggunakan fail dan data seperti aturcara, bunyi, imej, data dan teks dengan menggunakan aturcara seperti Telnet dan FTP.
4. applikasi capaian pengetahuan - dengan menggunakan perkakasan seperti Archie dan Gopher untuk mencari maklumat tertentu dalam pangkalan data di seluruh dunia.
Anda mestilah mempunyai asas komputer yang baik dan rakan-rakan yang pernah menggunakan Internet supaya boleh membantu anda. Anda juga perlu meningkatkan pengetahuan anda mengenai Internet dengan membaca mengenainya serta memahami beberapa aspek teknikal Internet.

Antara senarai laman-laman Web....

Altavista - www.altavista.com/
Excite - www.excite.com
Snap - www.snap.com
Yahoo! - www.yahoo.com
MSN Malaysia - www.msn.com.my
HotBot - www.hotbot.com
Infoseek - infoseek.go.com
Lycos - www.lycos.com
Senibina dan Seni Grafik
Virtual architecture - www.gold.net/oneday/arch/onevarch.html
ArchInform -www.archINFORM.de/
Architectour - www.rahul.net/arctour/
Art Comic - www.cais.com/artcomic.home.html
Design & Publishing Center -www.graphic-design.com/
Art Source - www.uky.edu/artsource/artsourcehome.html
Colorize.com - www.colorize.com/
Great Buildings Online - www.greatbuildings.com/
Bahan Rujukan
Britannica Online - www.eb.com/
Information Please - www.infoplease.com
Hypertext Webster Interface - c.gp.cs.cmu.edu:5103/prog/webster
Internet Encyclopedia - clever.net/cam/encyclopedia.html
Komputer
IBM - www.ibm.com
Silicon Graphics' Silicon Surf - www.sgi.com
Data Fellows - www.datafellows.com
U.S.Robotics - www.usr.com
Adobe Systems - www.adobe.com
Microsoft - www.microsoft.com
Netscape - home.netscape.com
Makanan dan minuman
Chocolate Factory - mmink.cts.com/mmink/dossiers/choco.html
FYNet's Collection of Malaysian Recipes - ucsee.eecs.berkeley.edu/~soh/recipe.html
The Food Channel - www.foodchannel.com/
Galaxy of Coca-Cola - www.cocacola.com/
Cheese Page - corsa.ucr.edu/~formy/cheese.html
Recipes Folder - english-server.hss.cmu.edu/recipes.html
SOAR - soar.Berkeley.EDU/recipes/
Planta margarine - www.planta.com.my/index1.html
International Food Information Council - iffinfo.health.org/
Hobi
American Racing Scene - www.racecar.com
Autoweb - www.autoweb.com
Asia Photo - www.asiaphoto.com
International Federation of Red Cross & Red Crescent - www.ifrc.org/
Gamesdomain - www.gamesdomain.co.uk
Franklin Institute Science Museum - sln.fi.edu/
Adventure Online Gaming - www.gameworld.com
San Francisco Exploratorium - www.exploratorium.edu/
Photos Online - www.holli.com/ponline/
Blind Spot - www.blindspot.com/
Filem
Academy Awards - www.ascars.org/ampas/
Disney and Buena Vista Pictures - www.disney.com/BVPM/MooVplex.html
Hollywood Online - www.hollywood.com
Film.com - www.film.com
Media (Penyiaran, Majalah, Suratkhabar, TV dan Radio)
Associated Press - www.trib.com/NEWS/Apwire.html
BBC - www.bbcnc.org.uk/
RTM - www.asiaconnect.com.my/rtm.net/pm/
CBS - www.cbs.com/
ESPN - espnet.sportzone.com/
News.com - www.news.com
Sci-fi Channel Online - www.scifi.com/
Popular Mechanics - popularmechanics.com
Ziff-Davis Publishing - www.zdnet.com
USA Today - www.usatoday.com
Utusan Malaysia - www.utusan.com.my
Discovery Channel Online - www.discovery.com
Muzik
Underground Music Archive - www.iuma.com
The Electric Gallery: Jazz and Blues Wing - www.egallery.com/jazz.html
Classical Music Online - www.crl.com/~virtualv/cmo/
MP3 - www.mp3.com
XSMusic - www.xsmusic.com
MP3 Box - mp3.box.sk

 
semua maklumat di sini adalah hakmilik semua, sila perbanyakkan lagi
©SIMEE CYBER - http://simee.bravepages.com/ - 2002