Make your own free website on Tripod.com

Arahan:    Di dalam kumpulan seramai 4 orang anda dikehendaki mencari
             jawapan  setiap soalan berikut. Sumber-sumbernya ialah buku rujukan,
             Encyclopedia dan Internet. Setiap jawapan mesti mempunyai
             bahan  bukti.

Alamak......botaklah kepala I........biasalah kalau nak
                                                        jadi  profesor serba tahu.....
 

UJI MINDA


1.Mengapakah ikan paus dikelaskan dalam kumpulan mamalia?

2.Nyatakan cara pembiakan bagi kelawar dan tenggiling.

3.Mengapakah cicak memutuskan ekornya?

4.Bagaimanakah cara ikan lumba-lumba dan penguin membiak?

5.Burung gagak dan burung merak memiliki beberapa sifat yang sama. Apakah sifat fizikal yang membezakan kedua-dua haiwan ini?

6.Apakah kelebihan otak manusia berbanding komputer?

 


 


MENU TUTORIAL