Make your own free website on Tripod.com
 AllThatINeed.mid
  
 

KAJI SELIDIK PENGGUNAAN LAMAN WEB
            DI KALANGAN MURID-MURID


            NAMA MURID                             :

            NAMA SEKOLAH                         :

            ALAMAT                                        :

            NAMA GURU                                :

            KELAS                                             :

            MATAPELAJARAN DIMINATI   :

            JAWATAN D I SEKOLAH             :

            KELAB/PERSATUAN                     :

            UNIT BERUNIFORM                     :

            PERMAINAN                                   :

            KEGEMARAN                                 :

            CITA-CITA                                        : 
 
 

(seterusnya....)