Make your own free website on Tripod.com
Pengelasan Haiwan Berdasarkan Ciri Tabiatnya

CARA MEMBIAK

                                                  1  Sesetengah haiwan melahirkan anaknya.
                                                       Kemudian menjaga dan menyusukan anaknya.

                                                  2  Sesetengah haiwan membiak secara bertelur.
                                                       Anaknya menetas daripada telur itu.

                                                  Haiwan boleh dikelaskan mengikut cara ia membiak.
 
 
 

Membiak Secara Beranak
Membiak Secara Bertelur

Kuda dan anak


Monyet dan anak


Harimau dan anak
 

 


Ikan bertelur


Katak bertelur


Penyu bertelur